MINDRE INSTALLATIONER ELLER STÖRRE ENTREPRENADER

Vi är vana att arbeta med olika entreprenadformer så som samverkansprojekt, totalentreprenader enligt ABT06 och utförandeentreprenader enligt AB04 samt arbeten på löpande räkning. Vi har även en serviceavdelning som utför mindre arbeten samt efterarbeten på utförda anläggningar, både med och utan ramavtal.

Vi utför i huvudsak elinstallationer vid lokalanpassningar, om- och nyinstallationer men genomför även felsökningar. Dessutom utför vi arbeten inom data, inbrotts- och brandlarm, passagesystem och kameraövervakning.

Vi arbetar med många olika kategorier av kunder. Och utför arbeten på alla typer av fastigheter inom flera sektorer så som kontor, restauranger, hotell, butiker/köpcenter, museum, skolor, vårdinrättningar samt bostadsrätter.

KRAFT

Vid både om- och nybyggnationer utför vi enkla elinstallationer som vägguttag och el-centraler till UPS-anläggningar, batterianläggningar, solceller, laddstolpar och avancerade ställverks- och reservkraftsanläggningar.

BELYSNING

Vi kan stå för design och ljusberäkningar. Våra uppdrag är allt ifrån enkla belysningsinstallationer till komplexa, skräddarsydda systemlösningar. Med hjälp av våra kompetenta programmerare och moderna styrsystem som KNX, Helvar och stand-alone-system, erbjuder vi energieffektiva belysningssystem.

KOMMUNIKATION & DATA

Vi installerar vi både enkla och integrerade lösningar i olika kommunikationssystem. Tillexempel traditionella 01-nät, bussnät, KNX-system för fastighetsautomation, antenn- och ljudanläggningar samt fastighetsnät med fiber eller koppar för data och tele.

 

SÄKERHET

Vi installerar inbrotts- och brandlarm, passagesystem och kameraövervakning. Men har även samarbeten med specialiserade aktörer. Vi är flexibla och kan anpassa oss efter era önskemål då vi inte är bundna till något specifikt system.

SERVICE & UNDERHÅLL

Vår serviceavdelning sysselsätter cirka 10 flexibla medarbetare. Vi utför serviceuppdrag, lokalanpassningar, mindre om- och nybyggnationer samt underhåll av fastigheter. Vi ansvarar också för service- och garantiärenden på våra tidigare utförda arbeten. Detta både med och utan ramavtal, runt om i hela Stockholm men omnejd.