STORSTADENS ELENTREPRENADER AB

  Besöks- och postadress:
  Byängsgränd 22, 120 40 Årsta

  Leveransadress:
  Byängsgränd 20, 120 40 Årsta

  E-post:
  info@storstadensel.se

  E-post vid förfrågan:
  anbud@storstadensel.se

  E-post för PDF-fakturor:
  faktura@storstadensel.se

  Telefon:
  08 714 08 60