EN TRYGG PARTNER MED NÖJDA KUNDER

Storstadens Elentreprenader AB är ett privat och ägarlett bolag med korta beslutsvägar, tack vare vår platta organisation. Vi åtar oss olika installationsuppdrag runt om i Stockholm med omnejd. Vår organisation sysselsätter för närvarande ca 60 personer, drygt 40 entreprenadelektriker, ca 10 serviceelektriker och ca 10 tjänstemän bestående av projektledare, kalkylatorer samt ekonomi och HR. Vårt huvudkontor ligger i Årsta, men vi har även en liten filial i city.

AFFÄRSIDÉ

Vi ska vara en bra partner och ombesörja våra kunder. Vi ska alltid leverera med högsta möjliga kvalitet till ett rimligt pris med hållbarhet i åtanke.

VISION

Vi vill växa och utveckla oss så till vida att vi kan hålla samma genuina företagsanda som vi har idag.

KUNDNÖJDHET

Nöjda kunder gynnar företaget, men stärker även vår moral och arbetsvilja. Därför kan man förvänta sig hög kvalitet, utförd av kompetent personal med yrkesstolthet.

MEDARBETARE

Vi värderar våra medarbetares utveckling, genom att i den mån vi kan ge möjlighet till nya roller i organisationen. Vi erbjuder möjlighet att lära sig nya arbetsuppgifter, utvecklas till ledande montör, projektledare eller kalkylator.

Vi rekryterar yrkeskunniga och erfarna elektriker samtidigt som föryngrar vår organisation genom att varje år erbjuda praktikplatser till elever från yrkesutbildningar. Flera av praktikanterna har fått anställning som lärlingar och vi har satsat på att utveckla dem till kompetenta elektriker.

Vi värderar våra medarbetares trivsel, då vi är mån om att våra medarbetare väljer att stanna kvar i företaget. Många av våra medarbetare har arbetat länge inom företaget, vilket ger oss ett stabilt, kompetent och sammansvetsat arbetslag.

VAD GÖR VI?

Vi står för kvalitét och kompetens. Vi är en trygg partner till våra kunder, vi ser till att uppfylla deras behov och önskemål. Vi värdesätter att få våra kunders fulla förtroende för alla typer av uppdrag och arbetar för långsiktiga relationer.

Vi arbetar med många olika kategorier av kunder. Och utför arbeten på alla typer av fastigheter inom flera sektorer så som kontor, restauranger, hotell, butiker/köpcenter, museum, skolor, vårdinrättningar samt bostäder.

Vi är vana att arbeta med olika entreprenadformer så som samverkansprojekt, totalentreprenader enligt ABT06 och utförandeentreprenader enligt AB04 samt arbeten på löpande räkning. Vi har även en serviceavdelning som utför mindre arbeten samt efterarbeten på utförda anläggningar, både med och utan ramavtal.

Vi utför i huvudsak elinstallationer vid lokalanpassningar, om- och nyinstallationer men genomför även felsökningar. Dessutom utför vi arbeten inom data, inbrotts- och brandlarm, passagesystem och kameraövervakning.

Vi är medlemmar i IN, Installatörsföretagen och jobbar enligt EIO Q kvalitetsprogram som ansluter till ISO 14001/9001.