Storstadens Elentreptenader AB

Vårt kontor ligger på Byängsgränd 22 i Årsta. Vi sysselsätter för närvarande ca 60 personer på olika uppdrag i Storstockholm med omnejd.

Vi har lång erfarenhet i branschen och arbetar för långsiktiga kundrelationer med kvalitet och god service. Vi har ett företagsanpassat kvalitets- och miljöledningssystem som bygger på branschorganisationens handbok EIO-Q för kvalitet, miljö- och arbetsmiljöledning.

 

Affärsidé

Kostnadsmedvetenhet
Vi försöker hitta kostnadseffektiva lösningar genom att omsorgsfullt välja leverantörer och materiel.

Yrkeskunnande
Vi rekryterar yrkeskunniga elektriker samt nyutexaminerade lärlingar och satsar på att utveckla dem till kompetenta elektriker.

Engagemang
Vår personal är engagerad, drivande och ansvarstagande vilket leder till ett effektivt arbete, som ser till och uppfylla ställda krav och mål.

 

Kvalitetspolicy

Storstadens Elentreprenader AB:s kvalitetspolicy skall ligga till grund för alla våra åtaganden och verka för att kvalitetsarbetet sätts i centrum genom hela arbetsprocessen. Detta säkerställer vi genom att kontinuerligt följa upp våra mål.

Miljöpolicy

Storstadens Elentreprenader AB:s miljöpolicy skall främja och stärka företagets ställning som framtidsföretag inom miljötänkande. Vi följer utveckling inom miljöområdet, för att öka vårt kunnande och miljötänkande.

Vi arbetar för att:

  • undvika användning och spridning av naturfrämmande produkter.
  • kontrollera varudeklaration för material och bedöma dem ur miljösynpunkt.
  • främja användning av återvinningsbara material och produkter.
  • hålla miljömedvetandet levande hos vår personal.